Δοκιμές στα Ζώα: Η πολιτική μας

Η Lush δεν πραγματοποιεί δοκιμές στα ζώα, δεν χρησιμοποιεί υλικά που περιέχουν ζωικά παράγωγα ακατάλληλα για χορτοφάγους και προμηθεύεται πρώτες ύλες μόνο από εταιρείες που δεν εμπλέκονται στη χρήση ζώων για δοκιμές προϊόντων και ούτε σχεδιάζουν να το κάνουν στο μέλλον. Πιστεύουμε ότι οι δοκιμές σε ζώα δεν είναι αποδεκτές. Αναγνωρίζουμε ότι η ασφάλεια των πελατών είναι σημαντική, αλλά αυτό μπορεί να διασφαλιστεί χωρίς τη χρήση των ζώων.


Δεν θα αγοράσουμε εν γνώσει μας συστατικά από προμηθευτές που έχουν πραγματοποιήσει, αναθέσει ή συμμετάσχει σε δοκιμές σε ζώα μετά την καθορισμένη ημερομηνία της 1ης Ιουνίου 2007, εκτός εάν ο προμηθευτής δεσμευτεί να μην πραγματοποιήσει περαιτέρω δοκιμές σε ζώα στο μέλλον και να χρησιμοποιήσει in-vitro εναλλακτικές λύσεις που είναι αποδεκτές από τη Lush (αναφέρεται στην τεχνική εκτέλεσης μιας δεδομένης διαδικασίας σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον έξω από έναν ζωντανό οργανισμό).


Παρότι αναγνωρίζουμε την αναπόφευκτη εξαίρεση της νομοθεσίας REACH (Καταχώριση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση και Περιορισμός των Χημικών Προϊόντων), η Lush επιθυμεί να συνεχίσει να ενθαρρύνει τους προμηθευτές να δοκιμάσουν την ασφάλεια των προϊόντων με μεθόδους δοκιμών που δεν εμπλέκουν τη χρήση ζώων και να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη μεθόδων δοκιμών που δεν χρησιμοποιούν ζώα.


Έχουμε χτίσει τη Lush από την πρώτη μέρα χρησιμοποιώντας αυτήν την πολιτική - και πιστεύουμε ότι αυτό δείχνει πως είναι εφικτό να εφεύρουμε, να κατασκευάζουμε και να διαθέτουμε στην αγορά μια ολόκληρη σειρά προϊόντων χωρίς καμία συμμετοχή στις δοκιμές σε ζώα. Οι ιδρυτές μας ξεκίνησαν αυτήν την πολιτική τον Ιούνιο του 1993, ενώ εξακολουθούσαν να έχουν σε λειτουργία την προηγούμενη εταιρεία τους, την Cosmetics To Go. Έτσι, όταν ξεκίνησαν τη Lush το 1995, εκείνη γεννήθηκε χρησιμοποιώντας αυτή την πολιτική και παραμένουν αφοσιωμένοι σε αυτήν από τότε.